RENOVERING OG OMBYGNING

 

Renovering og ombygning kræver både respekt for bygningens oprindelige arkitektur og ekspertise indenfor moderne materialer og teknikker. Samtidigt har ældre bygninger, der skal renoveres, ofte også en række strukturelle skavanker, der skal tages højde for. Vælger I Moestrup som samarbejdspartner til jeres renoveringsprojekt, sørger vi for både at udbedre eksisterende skader på bygningen – og opgradere den til de miljø- og energimæssige krav, der stilles til en moderne bygning.

Renovering og ombygning – fra kælder til tag

Moestrups murere har deltaget i renoveringsprojekter i både private parcelhuse, erhvervsejendomme og offentlige bygninger og haller og har erfaring fra både total- hel- og delentrepriser.  Hvad enten I ønsker at bevare så meget af bygningens originale udseende som muligt – eller vil bygge fuldstændigt om – står vi klar til at lede projektet og koordinere med alle de faggrupper, der er involveret i byggeriet.

Vi udfører blandt andet mureropgaver indenfor:

 • Døre og vinduer
 • Tagudskiftninger,
 • Reparationer i murværket,
 • Membraner på sokler og fundamenter
 • Vandtætning af kældre
 • Revner i fundamenter
 • Betonarbejde under jorden

Rådgivning om klimaskærm

I dag stilles der store krav til bygningers energiforbrug. Moestrups murere kan levere totalrådgivning indenfor miljøvenlige og energirigtige løsninger ved renovering og ombygning. Vi kan hjælpe med at anlægge en effektiv klimaskærm, så bygningens energiforbrug reduceres og indeklimaet forbedres. Et renoveringsprojekt startes derfor med termofotografering, som hjælper os til at identificere fx kuldebroer, så I får den bedste, vidensbaserede rådgivning om efterisolering og energistyring.

Tagrenovering

Taget er en af de allervigtigste dele af en bygning, og dets sundhed har stor indflydelse på både energiforbrug og indeklima. Derfor er det også vigtigt, at det bliver renoveret eller udskiftet, når det ikke længere lever op til standard.

Vi udskifter alle typer tagprodukter som fx tegl, eternit, tagpap, betontegl og zink.  Ved tagrenoveringer skal der dog også tages højde for både bygningens eksisterende strukturer – og jeres ønsker og behov.

Derfor tilbyder vi murerassistance til alle opgaver relateret til tagrenovering, herunder:

 • Inddækninger (skorsten, vinduer m.m.)
 • Ovenlys
 • Tagrender
 • Udskiftning af spær, stern og vindskeder